Lžičák pestrý
Reklamy
Polák malý
Kopřivka obecná
lžičák pestrý

Charakteristický lžicovitý tvar zobáku, nápadný zvláště za letu. Kačer i kachna mají světlé modrošedé křídelní krovky a tmavší, zrcadlově lesklé krovky ramenní. Kačer má ve svatebním šatu tmavozelenou hlavu a bílou hruď, boky svítivě rezavě červené. Při plavání mají lžičáci značný ponor a plavou s hlavou položenou dozadu. Nejsou tak plaší jako většina ostatních kachen. Jejich let je pomalý a za letu vydávají svištivý zvuk. Lžičák pestrý je o něco menší než kachna divoká, proti jejím 58 cm je dlouhý jen 51 cm. Kvákání samice zní jemněji a jasněji než kvákání samce. Je často aktivní i v noci. Rozehnaní lžičáci se příležitostně připojují ke kachnám v parcích a jsou pak stejně nebojácní jako ony.

Prostředí

Hnízdiště lžičáků pestrých se rozprostírá přes celou Euroasii a Severní Ameriku a na jižním okraji tvoří četné hnízdní ostrůvky. Směrem na sever se během našeho století jejich hnízdiště rozšířila. Jako nížinný pták žije lžičák pestrý na mělkých sladkých i slaných jezerech s bahnitým dnem a pobřežím. Lžičáci vyžadují v době pelichání během tahu na hnízdiště bohatou pobřežní vegetaci. V té době nejsou po určitý čas schopní letu. Hnízdí i na kalných a pomalu tekoucích nížinných řekách v místech, kde jsou stará říční ramena s rákosinovými ostrůvky a louky porostlé křovinami. Vyhýbá se jen vodním plochám obklopeným lesy a prudčeji tekoucím vodám.

Rozmnožování

Za toku, který často začíná už časně na jaře, je zvláště nápadné plavání v kruhu a pohybování hlavou nahoru a dolů. Lžičáci obvykle přilétají na hnízdiště v páru. Během hnízdění kačeři opouštějí kachny a v červnu přepelichají do prostého šatu, který se zas od srpna znovu mění ve svatební šat. Hnízdění na 7 až 11 vejcích dlouhých 52 mm trvá od poloviny května do června. Kachna sedí na vejcích 22 až 23 dnů.

Potrava

Lžičák pestrý procezuje svým 7 cm dlouhým zobákem nejvrchnější vrstvy vody nebo jemňoučké bahno a loví přitom perloočky, buchanky, larvy komárů a chrostíků a jiné drobné živočichy. Za podzimního tahu vyhledává často potravu spolu s bahňáky ve vlhkých bahnitých loužích, jež zůstávají po přílivu na pobřeží. Mezi kachnami tvoří zobák lžičáka nejdokonalejší procezovací zařízení: horní i spodní strana zobáku je posázena hřebínkem rohovitých zoubků, jež do sebe zapadají, když kachna zobák zavře. Pak kachna jazykem vytlačí přebytečnou vodu.

Reklamy
Polák malý
Kopřivka obecná
Reklamy
Send this to a friend