Rybák velkozobý
Vodouš rudonohý
Tenkozobec opačný
www.nasiptaci.info

Velikost

Délka: 48-55 cm.
Rozpětí: 96-111 cm.
Hmotnost: 480-780 g.

Popis

Šat svatební – vrch hlavy od čela po prodloužená pera v týle je černý, spodina těla bílá, vrch těla a svrchní část křídel světle šedé, špičky a vnitřní prapory krajních 5-6 ručních letek černé. Kostřec a ocas bílé, lehce našedlé. Zobák je nápadně mohutný, červený se žlutou špicí, nohy černé.
Šat prostý – pera na čele a na temeni mají bílé lemy, špice zobáku černá.
Šat mláďat – jako prostý šat ad., vrch hlavy světlejší, na vrchu těla a mezi křídelními krovkami proměnlivý počet per s tmavými skvrnami na špičce. Letky jsou celkově tmavší, rýdovací pera mimo krajních s černými skvrnami na koncích. Nohy žluté, věkem postupně černají.

Ekologie

Hnízdí v koloniích do 155 párů,nebo jednotlivé páry v koloniích racků nebo jiných druhů rybáků.V tomto případě ostatní ptáky svého druhu z hnízdiště zahánějí.Hnízdo je jen mělká prohlubeň,většinou bez vystýlky,na písčitých a kamenitých ostrůvcích nebo plážích.Od května do července snáší obvykle 2-3 vejce,oba rodiče sedí 26-28 dní.Mláďata jsou krmena oběma rodiči,do týdne opouštějí hnízdo a ukrývají se v okolí.Nejsou-li na hnízdišti rušena,zůstávají v hnízdě až do zhruba jednoho měsíce,kdy začínají létat.Poprvé hnízdí ve 3 letech,nejvyšší věk je 26 let.
Většinu potravy tvoří ryby až do délky 25 cm.Příležitostně požírá vejce a mláďata jiných ptáků a větší hmyz.Potravu loví při letu nad hladinou,můžou odebírat poravu jiným rybákům a rackům.

Rozšíření

Kosmopolitní druh, hnízdí na mořských pobřežích i velkých jezerech všech kontinentů, mimo Jižní Ameriku. Areál je velmi roztříštěný a hranice podléhají častým změnám. V Evropě v současnosti hnízdí na pobřeží Baltského moře (Švédsko, Finsko, Estonsko, Leningradská oblast a Ladožské jezero) a na severním pobřeží Černého moře. Nepravidelně hnízdí ve Středomoří, v severním Německu, Norsku, Polsku, Španělsku, Itálii a Lotyšsku. Odhad evropské populace je 4800-8100 párů. Částečně tažný druh, jižní populace se po vyhnízdění potulují v širším okolí hnízdišť, severní populace jsou tažné, menší část zimuje ve Středomoří a na horním Nilu, hlavní zimoviště leží v záplavových oblastech Nigeru a v zemích kolem Guinejského zálivu.
Jelikož tahové cesty severoevropských populací vedou přes Evropu,bývá u nás pravidelně každoročně pozorován. První ptáci se u nás objevují v polovině března, v dubnu jarní tah vrcholí.Jednotliví ptáci se mohou objevit i během letních měsíců,od srpna do konce září probíhá podzimní tah, který je mnohem výraznější. Vzácně se u nás můžou zdržet vyjímečně až do listopadu.

Největší ze všech rybáků, jen o málo menší než racek stříbřitý. Rybák velkozobý je 53 cm dlouhý a v rozpětí má 130 cm. Jeho zobák je dlouhý 6 až 7 cm. Je mohutnější než menší rybáci a má racku podobný let, přičemž jako většina ostatních rybáků míří zobákem směrem dolů a příležitostně sečkává na místě v třepotavém letu. Zimní šat se podobá letnímu, jen vršek hlavy je černobílý a táhne se jako černá skvrna před okem a za oko. Rybáci velkozobí rádi odpočívají na břehu v dlouhé hustě sevřené řadě, přičemž se všichni dívají k vodě. Jejich hlas je podobný křiku vran „krá” nebo zní jako krátké „kuk.. kuk”.

Prostředí

S výjimkou Jižní Ameriky a tundry žije ve všech světadílech, jen na málo místech je však opravdu početný. Vyžaduje mělké, čisté a na ryby bohaté rozlehlejší vody s plochými ostrůvky s malým množstvím vegetace. Ve střední Evropě byl v 19. století už vyhuben. Na přelomu století zůstala jen malá kolonie na Syltu. Jeho stavy v mělkých oblastech Baltu se odhadují na asi 1000 hnízdících párů.

Rozmnožování

Rybáci velkozobí hnízdí obvykle v malých, někdy i značně velkých koloniích. Jejich hnízda jsou vystlána nejvýše několika stébly nebo rybími kůstkami. Na rušení, třebas na koupaliště, jsou hnízdící ptáci velmi citliví. Hnízdí koncem května a v červnu, sezení na 2 až 3 vejcích dlouhých asi 65 mm trvá 20 až 22 dnů. Oba rodiče sedí od prvního vejce. Mladí ptáci začínají létat ve stáří 30 až 35 dnů.

Potrava

Ryby, korýši, získávaní vypícháváním, příležitostně pozře rybák velkozobý i ptačí vejce, či dokonce mladé ptáky i dospělé drobné ptáky.

Vodouš rudonohý
Tenkozobec opačný

Send this to a friend