Strnadi žijící u nás
Úbytek polních ptáků
U nás zimující husy
strnad zahradní
Úbytek polních ptáků
U nás zimující husy

Send this to a friend