Turpan hnědý
Reklamy
Výreček malý
Potápka žlutorohá
Turpan hnědý

Velikost

Délka: 51-58 cm.
Rozpětí: 79-97 cm.
Hmotnost: 850-2100 g.

Vejce:
Výška x šířka: 64-77×43-51 mm.
Hmotnost: 77-100 g.

Popis

Samec je černý s bílým zrcátkem v křídle a malou bílou skvrnou pod okem. Zobák je červený, okraje a zduřelý kořen černý.
Samice a mladí ptáci jsou tmavohnědí, v křídle bílé zrcátko a dvě bělavé skvrny na spodku hlavy.

Ekologie

V hnízdním období obývá okolí jezer v tajze nebo i v tunře. Hnízdo je na zemi v hustých porostech, bývá ale dále od vody (až 3 km), některá hnízda jsou i v různých polodutinách, může být i víc hnízd blízko sebe. Od konce května do července snáší 6-11 vajec, sedí pouze samice 26-29 dní. Samice se často vzdalují od i zcela malých mláďat, ta se běžně připojují k jiným rodinkám a můžou tak vzniknout až stokusová hejna. Kroužkováním byl zjištěn nejvyšší věk 11 let. Potravu tvoří hlavně mlži, dále vodní hmyz a jeho larvy a korýši. V menší míře se živí i kořeny rostlin.

Možné záměny

Je podobný turpanu černému (Melanitta nigra), na rozdíl od něj má ve všech šatech bílé zrcátko v křídle a jinak zbarvený zobák.

Rozšíření

Sever Evropy a Asie po Jenisej. Tažný, zimuje na pobřežích Tichého a Atlantického oceánu zhruba po 30.st.s.š. Častěji než zbylé druhy turpanů zimuje i ve vnitrozemí.
U nás se jedná o zimního hosta, který takřka každoročně naším územím protahuje a vzácně zimuje. Objevuje se od září do dubna s maximem výskytů v listopadu a prosinci, jedná se o jednotlivé kusy nebo malé skupinky do 10 kusů.

Pták dlouhý kolem 56 cm, asi tak jako kajka mořská, těžký i přes 2 kg. Vzhledem se podobá turpanu černému, kačer však má bílý dozadu a dolů protažený prsténec kolem oka a bílé políčko v křídlech, jež však může být při měnícím se postoji ptáka skryto pod černým peřím. V prostém šatu je turpan hnědý tmavě hnědý a má světlou skvrnu na lících a v oblasti ucha. Přitom má jako ve svatebním šatu bílé zrcátko na křídlech, velmi nápadné za letu. Staré samice mají často méně nápadné světlé skvrny po stranách hlavy. Jsou to velmi tiší ptáci.

Prostředí

Nevyskytuje se tak vysoko na severu jako turpan černý. Jeho hnízdiště zasahují do pásma severských jehličnatých lesů, v mnoha oblastech však tato kladina chybí. Ve Finsku hnízdí rozptýleně na některých sladkých jezerech a hojněji při pobřeží Baltu. Mnoho turpanů hnědých přezimuje v Severním a Baltském moři. Zde se zdržují mimo dohled od pobřeží, přibližují se však, je-li zde pro ně voda příliš hluboká, blíž k pobřeží, kde se mohou potápět až ke dnu.

Rozmnožování

Na jaře nestrpí kačer, aby se jiný kačer přiblížil k jeho kachně. Tok začíná pozdě na podzim a trvá až do počátku hnízdění v květnu. Hnízdo je často několik metrů od vody pod hustou vegetací. Od východu slunce koná pár okružní lety nad hnízdištěm. Na 6 až 10 vejcích sedí samice 26 až 28 dnů. Opouští svá kachňata, když se po 4 až 5 týdnech osamostatňují.

Potrava

Turpani hnědí se potápějí s polorozevřenými křídly až do hloubky 14 metrů. Mohou zůstat pod vodou přes jednu minutu. Žerou mlže, plže, korýše, ostnokožce i drobné ryby.

Reklamy
Výreček malý
Potápka žlutorohá
Reklamy
Send this to a friend