Vodouš tmavý
Jespák bojovný
Ťuhýk menší
vodouš tmavý

Ve svatebním šatu břidlicově černý s jemnými bílými skvrnkami. Za letu je vidět bílý, směrem dopředu do špičky vybíhající kostřec. Ocas je jemně tmavě lemovaný. Prostý šat je nahoře tmavě, dole světleji hnědošedý a bíle skvrnitý. Nohy jsou ve svatebním šatu černočervené, v šatu prostém a mladého ptáka světle červené. Pohybem i postavou se vodouš tmavý podobá vodoušovi rudonohému, je však o něco větší – dlouhý asi 30 cm. Především je ale štíhlejší a má delší nohy. Často vodouš tmavý plave a přistává i na vodě, kde se na vlnách vznáší lehce jako korek. Na útěku před dravými ptáky nachází s úspěchem útočiště pod hladinou. Když vzlétá, volá hlasitě a melodicky a většinou jen jednou „tjuíť, varovný hlas na hnízdišti zní jako „tik…tik…” a pták jej opakuje tak dlouho, dokud nebezpečí nepomine.

Prostředí

Je dosti hojný v křovité tundře a v lesích blízko severské lesní hranice. Vodouš tmavý hnízdí v bažinných vřesovištích a bažinách. Mimo dobu hnízdění se ptáci zdržují na jezerech a rybnících s mělkými bahnitými břehy i v brakické vodě a v šalinách. Za tahu sledují pobřeží a toky řek. Přezimují v menším množství v západní Evropě a ve Středomoří, hlavně však v Africe, kde však ve větším množství nepřekračují rovník.

Rozmnožování

Hnízdo je většinou pod nízkými větvemi kleče nebo při úpatí podobných předmětů, jež ptákům snad slouží jako ukazatel cesty. Většinou sedí na vejcích jen sameček. Je-li vyrušen, ihned se od svých 4 vajec vzdálí. Hnízdění probíhá koncem května a v červnu.

Potrava

Dlouhonohý vodouš tmavý se při hledání potravy většinou brodí v hlubší vodě nežli jeho příbuzní.

Jespák bojovný
Ťuhýk menší
Reklamy
Send this to a friend