Moták lužní

moták lužní

Moták lužní (Circus pygargus) je v České republice legislativně chráněn jako silně ohrožený druh podle Vyhlášky ČR č. 395/1992 Sb., dále je zařazen do přílohy I směrnice o ptácích (79/409/EHS). Moták lužní je chráněn i podle mezinárodních Read more

Read More

Kreslení ptáci

Ptáci jsou zde úmyslně bez názvu. ( pro trénink poznávání )

124 0 komentáře

*Enter your name

*2 characters minimum.

Do not change these fields following

7 + 6 =

    0 komentáře

    Read more

    Read More