Foto příspěvky
Články a zajímavosti

Non classifié(e)

Jak přikrmovat ptáky

Jak správně přikrmovat ptáky

Je to už několik století, co nás lidi napadlo, že bychom mohli ptáky v těžkých časech podpořit. Velký rozmach přikrmování se datuje od 19. sto- letí a např. ve Velké Británii dnes přikrmuje 75 % domácností, často po celý rok. Takto roz- šířený zdroj potravy již získává na významnosti a může nejen zvyšovat pravděpodobnost přežití přezimujících populací, ale také ovlivňovat prů- běh hnízdění. Pravidelně přikrmovaní ptáci hnízdí dříve a mají vyšší hnízdní úspěšnost. Právě tato zjištění vyvolávají otázky, jaké následky mohou mít umělé zásahy do životního cyklu ptáků v delší časové perspektivě, a je-li vůbec na místě, abychom ptáky přikrmovali.
Domníváme se, že pokud se budeme držet několika zásad, můžeme našim ptákům přikrmo- váním významně pomoci. Doporučujeme však krmit pouze od listopadu do konce března, po zbytek roku si ptáci potravu snadno najdou sami. Musíme mít také na paměti, že umístěním krmítka na svou zahradu na sebe bereme velkou zodpovědnost. Ptáci tvoří tukové zásoby přede- vším v druhé části dne. Při rozhodování, kde se před nocí nakrmit, počítají pravděpodobně také s naším krmítkem, a pokud v něm bude potrava chybět, může být již pozdě shánět ji někde jinde. Pokud se tedy rozhodneme ptáky přikrmovat, měli bychom to dělat pravidelně a poskytovat
stále přibližně stejné množství potravy.

Kam s krmítkem?

Jak má krmítko vypadat, ukazují obrázky. Kam ho ale umístit? Můžeme jej bud zavěsit, nebo připevnit na stabilní podstavec, vysoký alespoň 1,5 m. Vždy by mělo stát na otevřeném, dobře přehledném místě, vzdáleném alespoň 2 m od keřů či stromů, aby nebylo snadno dostupné predátorům. Umístíme-li krmítko na strom, zavěsíme ho raději na větev než na kmen stromu. Krmítko také nikdy nedáváme do blíz- kosti nechráněné skleněné plochy, do které by mohli ptáci narazit. Vždy pamatujeme na to, aby krmné místo zůstávalo v čistotě. Pravidelně odstraňujeme ptačí trus, slupky semínek a pří-
padné kazící se zbytky.

Krmit, či nekrmit?

V zimě nastávají v našich zeměpisných šířkách podmínky, které značně ztěžují přežití stálých druhů. Dlouhodobě nízké teploty zvyšují nároky na termoregulaci. Čím je ptačí tělo menší, tím rychleji ztrácí teplo, a proto potřebuje více ener- gie, aby dokázalo udržet stálou teplotu. Získá- vání potravy navíc komplikuje sněhová pokrýv- ka, zmrzlá půda a krátká délka dne, během něhož ji mohou ptáci shánět. Pro přežití dlouhé a mrazivé noci je nutné vytvořit si dostatečné tukové zásoby. Není to však věc jednoduchá. Aby získaly dostatek potravy, musí např. mod- řinky jejímu shánění věnovat 85 % dne a takový kos musí nasbírat dvakrát tolik bobulí, kolik sám váží.

Co do krmítka patří a co ne

Nejběžnějším krmivem jsou směsi olejnatých semen (slunečnice, mák, proso, lněné a konop- né semeno, řepka), lákající především zrnožravé ptáky. Výhodně je nakoupíme např. v zahrad- nictví, ale slunečnici si lehce vypěstujeme i na vlastní zahradě či balkóně. Ptákům pak můžeme nabídnout celá plodenství a sledovat, jak jedno- tlivá semínka dobývají. Nabídku můžeme zpest- řit nasekanými vlašskými či lískovými ořechy. Drozdovitým ptákům předkládáme různé druhy obulovin (jeřabiny, šípky, plody hlohu či bezu černého), ale i jablka (celé plody i pokrájené sušené křížaly) nebo rozinky. Bobuloviny může- me nasbírat při podzimní procházce a doma je zmrazit či naopak usušit, pak je před podáním znovu namočíme. V tomto výčtu nesmíme zapo- menout na tradiční lůj, vždyd sýkorkám ho před okno věšely už naše babičky. Lůj neboli živočiš- ný tuk získáme nejčastěji hovězí, ale i skopový, použitelný je také tuk králičí. Naopak vepřové sádlo ptáci dobře nepřijímají. Využijeme i rost- linné oleje ve formě tzv. ztužených pokrmových tuků bílé barvy (nikoliv margaríny!), které jsou lépe stravitelné, obsahují méně nasycených mastných kyselin a více vitamínů.
Chceme-li krmit kuchyňskými zbytky, musíme pečlivě vybírat, abychom ptákům neublížili! Vyva- rujeme se slaných, kořeněných, uzených a plesni- vějících či jinak zkažených potravin včetně přepá- leného tuku. Neuvařená rýže, sušený kokos, chléb a těstoviny v trávicím traktu ptáků nabobtnají a můžou vést až k úhynu! Z našeho jídelníčku můžeme ptákům nabídnout např. ovesné vločky, strouhanou mrkev, nesolené pečivo, tvaroh či vrdý sýr, kousky masa nebo vařených brambor a rýži, ale pouze nebyla-li vařena s kořením. Řadu ptáků také potěší odřezky ze slaniny či masa nakrájené na drobné kousky. Máme-li chut si s přípravou krmení více pohrát, máme k dispozici celou kuchařku receptů (viz Literatura).
Zimní přikrmování představuje nejen pomocnou ruku podanou ptákům z naší strany, ale i my na oplátku získáváme. Přináší nám dnes tak vzácný blízký kontakt s přírodou, umožňuje nám pozoro- váním pronikat do tajů ptačího chování a leckdy teprve na krmítku spatříme druh, o kterém jsme ani netušili, že může zavítat do naší zahrady.

Lahůdka pro strakapoudy

Tak tohle je osvědčená klasika! Snad žádné jiné pozorování na krmítku se nevyrovná zážitku, kdy vám na něj přiletí strakapoud. Míhání černé a bílé s červenými záblesky, to je nádhera. A není lepší cesty, jak tyhle krasavce přilákat, než pomocí dobrotami prošpikovaného špalíčku.
Potřebujete: dřevěné špalíky (ze silné větve či tenčího kmínku) max. 60 cm dlouhé e lůj
Jak na to: e Do špalíku vyvrtejte přibližně osm děr o průměru kolem 2,5 cm a asi 4 cm hluboké. e Díry napěchujte lojem i s případ- nými zbytky masa a špalíky rozvěste. e Lůj můžete také nejprve rozpustit v rendlíku a po zchladnutí díry plnit vzniklou měkkou směsí.

Záchranné stanice

 • Vykonávají svoji činnost na určitém území – minimálně na území 1 obce s rozšířenou působností. Území působnosti jednotlivých členských stanic se vrámci NSZS vzájemně nepřekrývají, navazují na sebe a území všech stanic dohromady obsáhne celou Českou republiku. Na svěřeném území stanice ručí (na základě dlouhodobé smlouvy mezi stanicí a ÚVR ČSOP) za poskytnutí odborné péče všem nalezeným hendikepovaným živočichům volně žijících druhů obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda. Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími. K lepšímu pokrytí svěřeného území mohou stanice na tomto území zřizovat sběrné stanice či uzavírat smlouvy s jinými subjekty (Přidružené stanice)
www.nasiptaci.info

U volně žijícího ptactva je možné se setkat s několika problémy.

1) Zranění – nejčastější příčiny jsou naražení do překážky (například skleněné výplně), popálení elektrickým proudem, srážka s dopravním prostředkem.

 • V takovém případě je nutné volat odborníky, kteří poradí co s tímto zvířetem dělat, případně zajistí jeho odchyt.

2) Vysílení v důsledku nedostatku potravy v zimních měsících

 • Tomuto problému lze alespoň částečně předcházet, viz. Dokrmování ptactva.

3) Vypadlá mláďata z hnízd

 • Ne vždy se však jedná o mládě, které potřebuje bezpodmínečně pomoc. Mláďata kosů, drozdů či sýkor se učí létat již mimo hnízdo. Posedávají a poskakují po zemi a rodiče je pravidelně dokrmují.
 • Pokud se jedná o skutečně vypadlé mládě a v blízkosti místa nálezu je vidět jeho hnízdo, je možné jej do něj vysadit. Mládě, které potřebuje pomoc poznáte především podle toho, že ještě není opeřené, sedí na zemi a píská.
 • Ptáci nemají dobrý čich, nemusíte se proto bát, že v případě fyzického kontaktu o něj rodiče ztratí zájem.

4) Ptáci přimrzlí na vodní hladině

 • Často volají lidé, že viděli na rybníku přimrzlou labuť. Ve většině případů však přimrzlá není.
 • K vodní hladině přimrzne pouze zraněné nebo velmi vysílené zvíře.
 • Nejlepší a zároveň nejjednodušší pomoc je pokusit se labuť vyplašit (např. tleskáním).
 • V případě, že se labuť nepohne, nebo se bude snažit odletět a nepůjde jí to, volejte odborníky, kteří jí pomohou.

Kuriozity

nejmenší český i evropský pták (a pěvec): králíček obecný

nejmenší pěvec světa: tyránek krátkoocasý
nejmenší pták světa: kalypta nejmenší (kolibřík žijící na Kubě)
nejmenší bahňák: jespák drobný
nejnovější vyhynulý druh: potápka skořicovohrdlá
největší žijící pták na světě: pštros dvouprstý (přes 100 kg, přes 2 m)
největší vrubozobý (vodní pták): labuť trubač (rozpětí 3 m)
nejtěžší jedinec vodního ptáka: přežraná labuť velká (téměř 23 kg)
největší holubovitý: korunáč vějířový – vyhynulý: dodo
největší dravý pták: sup hnědý (14 kg, 119 cm, 3 m rozpětí) – vyhynulý: veleorel novozélandský = orel Haastův
největší pěvci: krkavec velký a krkavec tlustozobý – vyhynulý: Chloridops regiskongi (šatovník)
nejdelší pěvec (s ocasem): lyrochvost nádherný nebo někteří rajkovití
největší sovy: výr velký a výr Blakistonův
největší rozpětí křídel: albatros stěhovavý (3,63 m),
největší papoušek: ara hyacintový
nejtěžší papoušek: kakapo soví
největší tučňák: tučňák císařský
nejmenší tučňák: tučňák nejmenší
nejrychlejší pták i nejrychlejší zvíře: sokol stěhovavý ve střemhlavém letu (při pokusu až 400km/h) nejrychlejší ve vodorovném letu je některý z rorýsů
nejhojnější pták velmi rychle vyhubený člověkem: holub stěhovavý
nejpočetnější hnízdící pták v ČR: pěnkava obecná (2001-03 4-8 milionů hn. p., mírně ubývá)
nejpočetnější přezimující pták v ČR: vrabec domácí (1982-85 4-8 milionů, ubývají) – 2. sýkora koňadra (2-4M) a havran polní (stejný počet, zpochybňován za přehnaný)
nejpočetnější hnízdící pták v Německu: pěnkava obecná (2008 9,2-11 milionů hn. p.) – 2. vrabec domácí, 3. kos černý, 4. sýkora koňadra
nejvíce ubývající pták ohrožený vyhynutím v Německu: jespák bojovný

Zákony na ochr.ptáků

Základní 114/1992 Sb., poslední úplné znění 18/2010 Sb.
Důležité je zejména to, že jsou chráněny všechny druhy volně žijících ptáků.

Ochrana volně žijících ptáků

(1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství (dále jen “ptáci”), je zakázáno

a) jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem,

b) úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd,

c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných,

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích,4c)

ledňáček říční

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

(2) Prodej, přeprava za účelem prodeje, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoliv snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků jsou zakázány.

(3) Kdo takové ptáky, na něž se vztahuje zákaz, drží, chová, dopravuje, vyměňuje nebo nabízí za účelem prodeje nebo výměny, je povinen prokázat na výzvu orgánu ochrany přírody nebo stráže přírody jejich zákonný původ a svou totožnost. Při prokázání původu se postupuje obdobně podle § 54.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a e) se nevztahuje na lov některých druhů ptáků vymezený a prováděný v souladu s předpisy o myslivosti a tímto zákonem. Ustanovení odstavce 1 písm. e) a odstavce 2 se nevztahuje na chov ptáků, kteří jsou zvěří, již lze lovit. Seznam těchto druhů stanoví Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství prováděcím právním předpisem.

(5) Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

(6) Na zvláště chráněné druhy ptáků podle § 48 se toto ustanovení a § 5b vztahují jen tehdy, neplatí-li pro ně ochrana přísnější, a to podle § 50 až 57 nebo podle zvláštního zákona.4a)

§ 5b

Podmínky pro odchylný postup při ochraně ptáků

(1) Orgán ochrany přírody může, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v § 5a odst. 1 a 2, je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech, lesích, rybářství a vodním hospodářství nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Odchylný postup může být stanoven také pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení druhu v jeho původní oblasti rozšíření nebo pro chov v lidské péči pro tyto účely.

(2) Orgán ochrany přírody může stanovit odchylný postup podle odstavce 1 pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství za předpokladu, že rozhodnutí o odchylném postupu se vydá jen na základě vyhodnocení stavu místní populace a za stanovení přísně kontrolovaných podmínek.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 musí obsahovat

a) označení druhů a množství ptáků, na které se má odchylný postup vztahovat,

b) prostředky, způsob nebo metody povolené pro odchyt nebo zabíjení,

c) důvod pro odchylný postup vycházející z odstavce 1 nebo 2, podmínky a časové a místní okolnosti, za nichž lze takto postupovat,

d) způsob kontrol, které bude orgán ochrany přírody stanovující odchylný postup provádět.

(4) V případě, že se bude odchylný postup týkat blíže neurčeného okruhu osob, stanoví jej Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné povahy, které musí obsahovat náležitosti podle odstavce 3 písm. a) až d) a podmínky, za nichž může být odchylný postup uplatněn. Orgánem, který je v takovém případě oprávněn vyhlásit, že podmínky pro odchylný postup nastaly, je místně příslušný orgán ochrany přírody.

(5) Kdo provádí činnosti stanovené podle odstavce 1 nebo 4, je povinen do 31. prosince každého roku nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě odchylného postupu. Orgán ochrany přírody o tom neprodleně informuje Ministerstvo životního prostředí.

§ 48 Zvláště chráněné rostliny a živočichové (1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. [seznam je ve vyhlášce 395/1992 Sb. viz dále] … (4) Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, … …

§ 50 Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů (1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, … (2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. (3) Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje … [tato část je pro ptáky překonána přísnější ochranou podle § 5a viz výše] … V těchto případech je ke způsobu a době zásahu nutné předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody, … (4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohrožené.

Provedení zákona ČNR o ochraně přírody

Vyhláška 395/1992 Sb., změna 175/2006 Sb.

Zákon o myslivosti

449/2001 Sb.

§ 7 Chov zvěře v zajetí (1) Chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu státní správy myslivosti. … § 8 Základní povinnosti (2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek. § 9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany (1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám působeným zvěří a dovolených způsobů lovu. Dále je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako volně žijících živočichů, pokud nejde o činnosti při obhospodařování pozemků nebo o činnosti při návštěvách honiteb jako součástí krajiny. § 10 Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků (1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. § 42 Doba lovu a podmínky lovu (1) Lovit lze jen zvěř, která není hájena podle § 2 písm. c), a to ve stanovené době lovu. Pokud orgán ochrany přírody rozhodne o odlovu živočichů, kteří nejsou zvěří, může tento odlov provést za stanovených podmínek osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku). § 43 Dohledávka zvěře … (3) Dohledaná zvěř patří uživateli honitby, z níž přeběhla nebo přeletěla. Zvěř mrtvá, která byla jinak nalezena na nehonebních pozemcích, náleží uživateli nejbližší honitby, který je povinen postupovat podle veterinárních předpisů.5) 5) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu. Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty. § 44 Používání loveckých psů a loveckých dravců (2) Loveckým dravcem se rozumí dravec chovaný k sokolnickému využití; nemusí jít o druh zvěře uvedený v § 2 písm. c). Použití loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti. Držení a chov loveckého dravce jsou možné jen po povolení výjimky ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů podle předpisů o ochraně přírody23) a za podmínek v povolení uvedených. Držitel loveckého dravce musí mít složeny sokolnické zkoušky a být členem sokolnické organizace.6) 6) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 23) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 45 (1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší, b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem, c) lovit zvěř do sítí, pokud nejde o její odchyt za účelem zazvěřování nebo u zvěře pernaté o ornitologický výzkum, d) lovit zvěř pernatou na výrovkách, lovit zvěř s pomocí živých živočichů jako návnad, f) lovit sluku vyháněním pomocí psa a plašením s honci, [lovit sluku je již zcela zakázáno] i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům), j) střílet zvěř zakázanými zbraněmi, jejich doplňky a střelivem,24) p) střílet zvěř na hnízdech a vystřelovat hnízda, v) střílet zajíce polního, bažanta obecného, orebici horskou [již zakázáno lovit], perličku obecnou, kachnu divokou, poláka velkého, poláka chocholačku, lysku černou, husu velkou, husu běločelou a husu polní jinak než loveckou zbraní brokovou na společných lovech za účasti minimálně 3 střelců a stanoveného počtu loveckých psů, w) používat olověné brokové náboje k lovu vodního ptactva. (3) Zákazy nebo omezení lovu stanovené zvláštními právními předpisy zůstávají nedotčeny.25) 24) § 22 a násl. zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 25) Například § 21, 30, § 34 odst. 2 a § 60 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 46 Povolenka k lovu (1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. …

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

246/1992 Sb.
Vztahuje se na všechny obratlovce, to znamená i na “městské” holuby a domácí zvířata.

§ 1 Účel zákona (1) Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. …

§ 3 Pro účely tohoto zákona se rozumí a) zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo, b) volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí, … l) utrpením stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt, … n) usmrcením jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete, …

§ 5 (1) Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. … (5) Nestanoví-li tento zákon jinak, zakazují se následující metody usmrcování zvířat: … e) použití lepů a jiných podobných prostředků, které dlouhodobě omezují pohyb zvířete tak, že k usmrcení zvířete dochází v důsledku nedostatku potravy nebo tekutin anebo v důsledku jiných metabolických poruch. [sem patří i nekvalitní volné sítě proti holubům] (6) Zakazuje se výroba, dovoz a prodej čelisťových a lepících pastí.

A další…

Seznam zvláště chráněných druhů

Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v Česku

Orel mořský náleží společně s dalšími 34 taxony mezi kriticky ohrožené ptačí druhy v ČR

Ledňáček říční – představitel silně ohrožených druhů

Krkavec velký – představitel ohrožených druhů

Mezi zvláště chráněné druhy ptáků v Česku řadíme dle vyhlášky 395/1992 Sb. celkem 120 ptačích druhů a 2 poddruhy rozdělených v závislosti na stupni ohrožení do tří kategorií:

 • kriticky ohrožené – 34 druhů, 1 poddruh
 • silně ohrožené – 57 druhů, 1 poddruh
 • ohrožené – 29 druhů

Od roku 2004 (vstup do EU) jsou v ČR obecně chráněny všechny druhy volně žijících ptáků (novela 218/2004), tedy i ty, které nejsou v tomto seznamu. Výjimky jsou jen pro myslivost a odchylný postup dle § 5b.

 kriticky ohrožené

silně ohrožené

ohrožené

Ptačí řády – příklady

pěnkava obecná

Řád: Potáplice (Gaviiformes)

 • přizpůsobeni k plavání a potápění – plovací blána mezi II. až IV. prstem, husté opeření
 • nohy posunuty extrémně dozadu → na zemi se pohybují neobratně, přistávají na prsa (ne na nohy)
 • mláďata polokrmivá

Řád: Potápky (Podicipediformes)

 • přizpůsobení pro plavání a potápění
 • velká kostrční žláza; husté jemné opeření
 • lemovaná noha
 • plovoucí hnízda
 • mláďata polokrmivá
 • zástupci:
  • POTÁPKA ROHÁČ
  • POTÁPKA CHOCHOLATÁ

Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)

 • velcí vodní ptáci s veslovitýma nohama
 • všechny prsty spojeny blánou
 • kostrční žláza
 • silný jazyk; hrdelní vak
 • loví ryby
 • mláďata nidikolní
 • některé druhy hospořářsky významné – produkce guána
 • zástupci:
  • PELIKÁN BÍLÝ
  • KORMORÁN VELKÝ (charakteristický způsob sušení roztažených křídel)
  • FAETON ČERVENONOHÝ
  • TEREJ BÍLÝ
  • FREGATKA PÁSKOVANÁ

Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

Kolpík růžový

 • dlouhé nohy, krk, zobák
 • hnízdní na stromech
 • dorozumívání klapáním zobáku
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • VOLAVKA POPELAVÁ (létá s esovitě prohnutým krkem)
  • ČÁP BÍLÝ, ČÁP ČERNÝ (létají s nataženým krkem)
  • MARABU AFRICKÝ (mrchožravý)
  • KVAKOŠ NOČNÍ
  • BUKAČ VELKÝ
  • IBIS POSVÁTNÝ (tenký, ohnutý zobák)
  • KOLPÍK BÍLÝ, KOLPÍK RŮŽOVÝ

Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)

 • dlouhý krk, vysoké nohy
 • malá plovací blána
 • krátký zahnutý zobák s rohovitými lamelami (filtrují potravu z vody)
 • ve spánku skrčená noha, hlava pod peřím
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • PLAMEŇÁK RŮŽOVÝ
  • PLAMEŇÁK JAMESŮV

Plameňáci

Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 • velcí ptáci s lamelami na okraji zobáku; delší krk
 • mezi předními prsty plovací blána; husté prachové peří; velká kostrční žláza
 • potravu loví z vody
 • dokonalý syrinx
 • samci mají penis
 • hnízdí většinou na zemi
 • mláďata nidifugní
 • kosmopolitní kromě Antarktidy; mnoho tažných druhů
 • kachny existují “plovavé” a “potápivé”
 • zástupci:
  • KACHNA DIVOKÁ
  • LABUŤ VELKÁ, LABUŤ ČERNÁ, LABUŤ ZPĚVNÁ
  • HUSA VELKÁ (→ z ní evropské domácí husy)
  • ČÍRKA MODRÁ
  • LŽIČÁK PESTRÝ
  • POLÁK CHOCHOLAČKA
  • KAJKA OBECNÁ
  • BERNEŠKA VELKÁ

Řád: Dravci (Falconiformes)

Sup hnědý, hadilov písař

 • různá velikost
 • hákovitě zahnutý zobák; měkké ozobí; silné nohy a špičaté drápy na nohách (= spáry)
 • velký svalnatý jazyk
 • dokonalé smysly (hlavně zrak)
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • JESTŘÁB LESNÍ
  • KÁNĚ LESNÍ
  • KRAHUJEC OBECNÝ
  • MOTÁK POCHOP
  • LUŇÁK HNĚDÝ
  • OREL SKALNÍ
  • VČELOJED LESNÍ
  • POŠTOLKA OBECNÁ
  • SOKOL STĚHOVAVÝ
  • KONDOR VELKÝ (výborně plachtí, dobrý čich)
  • SUP HNĚDÝ (mrchožravý)
  • HADILOV PÍSAŘ (nápadně dlouhé nohy, krátká křídla – dobře běhá, špatně létá)

Řád: Hrabaví (Galliformes)

Perlička supí

 • krátký, špičatý zobák; velké vole; silný svalnatý žaludek
 • noha hrabavá se silnými drápy
 • krátká, zaoblená křídla; nekoupou se, ale popelí se
 • přes den na zemi, nocují na stromech
 • samci mají často ostruhu; častá polygamie
 • hnízda na zemi, velký počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • zástupci:
  • TETŘÍVEK OBECNÝ
  • TETŘEV HLUŠEC
  • JEŘÁBEK LESNÍ
  • BAŽANT OBECNÝ
  • KŘEPELKA POLNÍ
  • KOROPTEV POLNÍ
  • PÁV KORUNKATÝ (pochází z Indie)
  • PERLIČKA KROPENATÁ (bíle tečkovaná)
  • PERLIČKA SUPÍ
  • KROCAN DIVOKÝ (na hlavě a krku nápadné kožní záhyby a výrůstky)

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)

 • různorodá skupina (krátká křídla mají jen někteří!)
 • chybí vole
 • hnízdí na zemi nebo v rákosí
 • větší počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • býložraví nebo všežraví
 • zástupci:
  • DROP VELKÝ (rychle běhá, ale také létá)
  • SLÍPKA ZELENONOHÁ (velmi protažené prsty bez plovací blány)
  • JEŘÁB POPELAVÝ (velký pták, dlouhý krk a nohy, velká křídla)
  • LYSKA ČERNÁ (lemovaná noha – jako potápky)
  • CHŘÁSTAL VODNÍ

Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

 • různý vzhled; plovací nohy; dobře vyvinutá kostrční žláza
 • dospělci v párech
 • mláďata nidifugní, nidikolní nebo polokrmivá
 • vodní a pobřežní biotopy
 • zástupci:
  • RACEK CHECHTAVÝ (bílý s černou kresbou na hlavě, letkách a ocase, hnízdí v koloniích)
  • RYBÁK OBECNÝ (vidlicovitý ocas – jako vlaštovky)
  • PAPUCHALK PLOSKOZOBÝ (pestře zbarvený zobák)
  • ČEJKA CHOCHOLATÁ

Řád: Měkkozobí (Columbiformes)

 • střední velikost
 • měkké ozobí; dvoudílné vole; chybí kostrční žláza, místo ní drobivý prach
 • pití sáním
 • při spánku nevkládají hlavu pod křídlo
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní
 • zástupci:
  • HRDLIČKA ZAHRADNÍ
  • HOLUB SKALNÍ, HOLUB HŘIVNÁČ, HOLUB DOUPŇÁK

Řád: Papoušci (Psittaciformes)

 • velmi pohyblivá hákovitě zahnutá horní čelist
 • nejvyvinutější koncový mozek
 • šplhavé nohy; velké vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • AMAZOŇAN KUBÁNSKÝ
  • KAKADU ŽLUTOLÍCÍ (nápadná chocholka)
  • PAPOUŠEK RŮZNOBAREVNÝ
  • ANDULKA VLNKOVANÁ
  • PAPOUŠEK ŠEDÝ (žako)
  • PAPOUŠEK HYACINTOVÝ

Řád: Kukačky (Cuculiformes)

 • dlouhá křídla, dlouhý ocas
 • noha s vratiprstem
 • stromoví ptáci, zneužívají krmivé ptáky (hnízdní parazitizmus)
 • pohlavní dimorfismus
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • KUKAČKA OBECNÁ

Řád: Sovy (Strigiformes)

 • noční aktivita
 • oči směřují vpřed; mrkají horními víčky a mžurkou; hlavu otočí o 270°
 • nohy s drápy, vratiprst; bohaté opeření; neslyšný let
 • výkonný sluch a zrak
 • nemají vole, tvoří vývržky (nestravitelné zbytky)
 • hnízdí na stromech v dutinách
 • masožravec – zahnutý zobák
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • SÝČEK OBECNÝ
  • SOVA PÁLENÁ
  • VÝR VELKÝ
  • KULÍŠEK NEJMENŠÍ
  • SÝC ROUSNÝ
  • PUŠTÍK OBECNÝ
  • KALOUS UŠATÝ

Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)

 • noční aktivita; loví v letu
 • měkké opeření; široká hlava; dlouhá křídla; slabé krátké nohy s částečným vratiprstem
 • chybí vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • LELEK LESNÍ

Řád: Svišťouni (Apodiformes)

 • extrémní letoví specialisté (mohutná létací svalovina)
 • nemohou chodit po zemi
 • v letu loví potravu, dokonce i spí
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • RORÝS OBECNÝ (závěsná noha)
  • KOLIBŘÍCI (drobní, umí v letu setrvat na jednom místě, trubicovitý zobák, řada z nich opyluje rostliny)

Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)

 • rozmanitý vzhled; pestré opeření
 • loví z číhané
 • některé prsty srostlé; zvětšené zobáky
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
  • DUDEK CHOCHOLATÝ
  • VLHA PESTRÁ
  • MANDELÍK HAJNÍ
  • ZOBOROŽEC RUDOZOBÝ

Řád: Šplhavci (Piciformes)

 • stromoví; šplhavá noha (2 prsty vpřed, 2 prsty vzad)
 • tuhé opeření; dlouhý jazyk
 • hnízdí v dutinách
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • STRAKAPOUD VELKÝ
  • DATEL ČERNÝ
  • ŽLUNA ZELENÁ
  • KRUTIHLAV OBECNÝ (zvláštní obranné chování – krouživé pohyby hlavou a krkem, syčení – napodobují hady)
  • TUKAN OBECNÝ (obrovský, pestře zbarvený, pneumatizovaný zoban)
  • MEDOZVĚSTKY (mutualismus – vábí větší zvířata k hnízdům divokých včel, po zniční hnízda se živí larvami včel, voskem a zbytky medu)

Řád: Pěvci (Passeriformes)

 • malí nebo středně velcí, žádné mořské druhy
 • rozmanitá potrava
 • všichni staví hnízdo
 • hlavní znaky: šlachy na nohách, počet svalů v syrinxu
 • mláďata extrémně nidikolní
 • zástupci: v přehledu zástupců uvedeny pouze hlavní čeledi, rody jsou z nich jednoduše odvoditelné (případně využijte přehled na www.biolib.cz, oddíl pěvci)
  • skřivanovití
  • ťuhýkovití
  • konipasovití (štíhlí, dobře běhají po zemi)
  • vlaštovkovití (rychle létají, dlouhá křídla, vykrojený ocas)
  • sýkorovití
  • brhlíkovití (šplhají po kmenech stromů i hlavou dolů, bez opory ocasu)
  • pěnkavovití (silný kuželovitý zobák)
  • střízlíkovití
  • snovačovití
  • drozdovití
  • vrabcovití
  • žluvovití
  • strnadovití
  • šoupálkovití (šplhají jako datlové)
  • pěnicovití
  • špačkovití
  • krkavcovití (silný zobák, vyspělé chování)
  • … a mnozí další

***Řád: Stepokurové (Pterocliformes) – dříve řazeni mezi měkkozobé

 • podobní kurům
 • dlouhý ocas; krátké nohy; holubí zobák
 • mláďata napájejí mokrým peřím na břiše
 • stepi, polopouště
 • zástupce:
  • STEPOKUR KIRGIZSKÝ (noha se 3 srostlými prsty, palec chybí)

Seznam všech ptáků ČR

 

www.nasiptaci.info
ČeskyLatinskyAnglickyFotka
Bažant královskýSyrmaticus reevesiiReeve´s Pheasant[O]
Bažant obecnýPhasianus colchicusCommon Pheasant[O]
Bekasina otavníGallinago gallinagoCommon Snipe[O]
Bělořit šedýOenanthe oenantheNorthern Wheatear[O]
Bramborníček černohlavýSaxicola torquataCommon Stonechat[O]
Bramborníček hnědýSaxicola rubetraWhinchat[O]
Brhlík lesníSitta europaeaEurasian Nuthatch[O]
Brkoslav severníBombycilla garrulusBohemian Waxwing[O]
Břehouš černoocasýLimosa limosaBlack-tailed Godwit[O]
Břehule říčníRiparia ripariaSand Martin[O]
Budníček lesníPhylloscopus sibilatrixWood Warbler[O]
Budníček menšíPhylloscopus collybitaChiffchaff[O]
Budníček většíPhylloscopus trochilusWillow Warbler[O]
Budníček zelenýPhylloscopus trochiloidesGreenish Warbler[O]
Bukač velkýBotaurus stellarisEurasian Bittern[O]
Bukáček malýIxobrychus minutusLittle Bittern[O]
Cvrčilka říčníLocustella fluviatilisRiver Warbler[O]
Cvrčilka slavíkováLocustella luscinioidesSavi´s Warbler[O]
Cvrčilka zelenáLocustella naeviaCommon Grasshopper Warbler[O]
Čáp bílýCiconia ciconiaWhite Stork[O]
Čáp černýCiconia nigraBlack Stork[O]
Čečetka zimníCarduelis flammeaCommon Redpoll[O]
Čejka chocholatáVanellus vanellusNorthern Lapwing[O]
Červenka obecnáErithacus rubeculaEuropean Robin[O]
Čírka modráAnas querquedulaGarganey[O]
Čírka obecnáAnas creccaCommon Teal[O]
Čížek lesníCarduelis spinus(Eurasian) Siskin[O]
Datel černýDryocopus martiusBlack Woodpecker[O]
Datlík tříprstýPicoides tridactylusThree-toed Woodpecker[O]
Dlask tlustozobýCoccothraustes coccothraustesHawfinch[O]
Drozd brávníkTurdus viscivorusMistle Thrush[O]
Drozd cvrčalaTurdus iliacusRedwing[O]
Drozd kvíčalaTurdus pilarisFieldfare[O]
Drozd zpěvnýTurdus philomelosSong Thrush[O]
Dřemlík tundrovýFalco columbariusMerlin[O]
Dudek chocholatýUpupa epopsEurasian Hoopoe[O]
Havran polníCorvus frugilegusRook[O]
Hohol severníBucephala clangulaCommon Goldeneye[O]
Holub domácíColumba liviaRock Dove[O]
Holub doupňákColumba oenasStock Dove[O]
Holub hřivnáčColumba palumbusCommon Wood Pigeon[O]
Hrdlička divokáStreptopelia turturEuropean Turtle Dove[O]
Hrdlička zahradníStreptopelia decaoctoEurasian Collared Dove[O]
Husa běločeláAnser albifronsWhite-fronted Goose[O]
Husa polníAnser fabalisBean Goose[O]
Husa velkáAnser anserGreylag Goose[O]
Husice liščíTadorna tadorna(Common) Shelduck[O]
Hvízdák eurasijskýAnas penelopeEurasian Wigeon[O]
Hýl obecnýPyrrhula pyrrhulaEurasian Bullfinch[O]
Hýl rudýCarpodacus erythrinusCommon Rosefinch[O]
Chocholouš obecnýGalerida cristataCrested Lark[O]
Chřástal kropenatýPorzana porzanaSpotted Crake[O]
Chřástal malýPorzana parvaLittle Crake[O]
Chřástal polníCrex crexCorncrake[O]
Chřástal vodníRallus aquaticusWater Rail[O]
Jeřáb popelavýGrus grusCommon Crane[O]
Jeřábek lesníBonasa bonasiaHazel Grouse[O]
Jespák bojovnýPhilomachus pugnax [O]
Jespák křivozobýCalidris ferrugineaCurlew Sandpiper[O]
Jespák malýCalidris minutaLittle Stint[O]
Jespák obecnýCalidris alpinaDunlin[O]
Jespák šedýCalidris temminckiiTemminck´s Stint[O]
Jestřáb lesníAccipiter gentilisNorthern Goshawk[O]
Jiřička obecnáDelichon urbicaHouse Martin[O]
Kachna divokáAnas platyrhynchosMallard[O]
Kachnička mandarinskáAix galericulataMandarin Duck[O]
Kalous pustovkaAsio flammeusShort-eared Owl[O]
Kalous ušatýAsio otusLong-eared Owl[O]
Káně lesníButeo buteoCommon Buzzard[O]
Káně rousnáButeo lagopusRough-legged Buzzard[O]
Kavka obecnáCorvus monedulaWestern Jackdaw[O]
Koliha velkáNumenius arquataEurasian Curlew[O]
Kolpík bílýPlatalea leucorodiaEurasian Spoonbill[O]
Konipas bílýMotacilla albaWhite/Pied Wagtail[O]
Konipas horskýMotacilla cinereaGrey Wagtail[O]
Konipas lučníMotacilla flavaYellow Wagtail[O]
Konopka obecnáCarduelis cannabinaCommon Linnet[O]
Kopřivka obecnáAnas streperaGadwall[O]
Kormorán velkýPhalacrocorax carboGreat Cormorant[O]
Koroptev polníPerdix perdixGrey Partridge[O]
Kos černýTurdus merulaCommon Blackbird[O]
Kos horskýTurdus torquatusRing Ouzel[O]
Krahujec obecnýAccipiter nisusEurasian Sparrowhawk[O]
Králíček obecnýRegulus regulusGoldcrest[O]
Králíček ohnivýRegulus ignicapillaFirecrest[O]
Krkavec velkýCorvus coraxCommon Raven[O]
Krutihlav obecnýJynx torquillaEurasian Wryneck[O]
Křepelka polníCoturnix coturnixCommon Quail[O]
Křivka obecnáLoxia curvirostraCommon Crossbill[O]
Kukačka obecnáCuculus canorusCommon Cuckoo[O]
Kulík bledýPluvialis squatarolaGrey Plover[O]
Kulík hnědýCharadrius morinellusEurasian Dotterel[O]
Kulík písečnýCharadrius hiaticulaCommon Ringed Plover[O]
Kulík říčníCharadrius dubiusLittle Ringed Plover[O]
Kulík zlatýPluvialis apricariaEurasian Golden Plover[O]
Kulíšek nejmenšíGlaucidium passerinumEurasian Pygmy Owl[O]
Kvakoš nočníNycticorax nycticoraxBlack-crowned Night Heron[O]
Labuť velkáCygnus olorMute Swan[O]
Labuť zpěvnáCygnus cygnusWhooper Swan[O]
Ledňáček říčníAlcedo atthisCommon Kingfisher[O]
Lejsek bělokrkýFicedula albicollisCollared Flycatcher[O]
Lejsek černohlavýFicedula hypoleucaEuropean Pied Flycatcher[O]
Lejsek malýFicedula parvaRed-breasted Flycatcher[O]
Lejsek šedýMuscicapa striataSpotted Flycatcher[O]
Lelek lesníCaprimulgus europaeusEuropean Nightjar[O]
Linduška horskáAnthus spinolettaWater Pipit[O]
Linduška lesníAnthus trivialisTree Pipit[O]
Linduška lučníAnthus pratensisMeadow Pipit[O]
Linduška úhorníAnthus campestrisTawny Pipit[O]
Luňák červenýMilvus milvusRed Kite[O]
Luňák hnědýMilvus migransBlack Kite[O]
Lyska černáFulica atraEurasian Coot[O]
Lžičák pestrýAnas clypeataNorthern Shoveller[O]
Mlynařík dlouhoocasýAegithalos caudatusLong-tailed Tit[O]
Morčák malýMergus albellusSmew[O]
Morčák prostředníMergus serratorRed-breasted Merganser[O]
Morčák velkýMergus merganserGoosander[O]
Moták lužníCircus pygargusMontagu´s Harrier[O]
Moták pilichCircus cyaneusHen Harrier[O]
Moták pochopCircus aeruginosusMarsh Harrier[O]
Moudivláček lužníRemiz pendulinusEurasian Penduline Tit[O]
Orel královskýAquila heliacaImperial Eagle[O]
Orel křiklavýAquila pomarinaLesser Spotted Eagle[O]
Orel mořskýHaliaeetus albicillaWhite-tailed Eagle[O]
Orel skalníAquila chrysaetosGolden Eagle[O]
Orlovec říčníPandion haliaetusOsprey[O]
Ořešník kropenatýNucifraga caryocatactesSpotted Nutcracker[O]
Ostralka štíhláAnas acutaNorthern Pintail[O]
Ostříž lesníFalco subbuteoEurasian Hobby[O]
Pěnice černohlaváSylvia atricapillaBlackcap[O]
Pěnice hnědokřídláSylvia communisCommon Whitethroat[O]
Pěnice pokřovníSylvia currucaLesser Whitethroat[O]
Pěnice slavíkováSylvia borinGarden Warbler[O]
Pěnice vlašskáSylvia nisoriaBarred Warbler[O]
Pěnkava jíkavecFringilla montifringillaBrambling[O]
Pěnkava obecnáFringilla coelebsCommon Chaffinch[O]
Pěvuška modráPrunella modularisDunnock[O]
Pěvuška podhorníPrunella collarisAlpine Accentor[O]
Pisík obecnýActitis hypoleucosCommon Sandpiper[O]
Polák chocholačkaAythya fuligulaTufted Duck[O]
Polák kaholkaAythya marilaGreater Scoup[O]
Polák velkýAythya ferinaCommon Pochard[O]
Poštolka obecnáFalco tinnunculusCommon Kestrel[O]
Poštolka rudonoháFalco vespertinusRed-footed Falcon[O]
Potápka černokrkáPodiceps nigricollisBlack-necked Grebe[O]
Potápka maláTachybabtus ruficollisLittle Grebe[O]
Potápka roháčPodiceps cristatusGreat Crested Grebe[O]
Potápka rudokrkáPodiceps grisegenaRed-necked Grebe[O]
Potáplice maláGavia stellataRed-throated Loon[O]
Potáplice severníGavia arcticaBlack-throated Loon[O]
Puštík bělavýStrix uralensisUral Owl[O]
Puštík obecnýStrix alucoTawny Owl[O]
Racek bělohlavýLarus cachinnansCaspian Gull[O]
Racek bouřníLarus canusCommon Gull[O]
Racek černohlavýLarus melanocephalusMediterranean Gull[O]
Racek chechtavýLarus ridibundusBlack-headed Gull[O]
Racek malýLarus minutusLittle Gull[O]
Racek mořskýLarus marinusGreat Black-backed Gull[O]
Racek středomořskýLarus michahellisYellow-legged Gull[O]
Racek stříbřitýLarus argentatusHerring Gull[O]
Racek žlutonohýLarus fuscusLesser Black-backed Gull[O]
Rákosník obecnýAcrocephalus scirpaceusEuropean Reed Warbler[O]
Rákosník proužkovanýAcrocephalus schoenobaenusSedge Warbler[O]
Rákosník velkýAcrocephalus arundinaceusGreat Reed Warbler[O]
Rákosník zpěvnýAcrocephalus palustrisMarsh Warbler[O]
Raroh velkýFalco cherrugSaker Falcon[O]
Rehek domácíPhoenicurus ochrurosBlack Redstart[O]
Rehek zahradníPhoenicurus phoenicurusCommon Redstart[O]
Rorýs obecnýApus apusCommon Swift[O]
Rybák černýChlidonias nigerBlack Tern[O]
Rybák obecnýSterna hirundoCommon Tern[O]
Rybák velkozobýHydroprogne caspiaCaspian Tern[O]
Sedmihlásek hajníHippolais icterinaIcterine Warbler[O]
Skorec vodníCinclus cinclusWhite-throated Dipper[O]
Skřivan lesníLullula arboreaWoodlark[O]
Skřivan polníAlauda arvensisCommon Skylark[O]
Slavík modráčekLuscinia svecicaBluethroat[O]
Slavík obecnýLuscinia megarhynchosCommon Nightingale[O]
Slípka zelenonoháGallinula chloropusCommon Moorhen[O]
Slučka maláLymnocryptes minimusJack Snipe[O]
Sluka lesníScolopax rusticolaEurasian Woodcock[O]
Sojka obecnáGarrulus glandariusEurasian Jay[O]
Sokol stěhovavýFalco peregrinusPeregrine Falcon[O]
Sova pálenáTyto albaBarn Owl[O]
Stehlík obecnýCarduelis carduelisEuropean Goldfinch[O]
Straka obecnáPica pica(Common) Magpie[O]
Strakapoud bělohřbetýDendrocopos leucotosWhite-backed Woodpecker[O]
Strakapoud jižníDendrocopos syriacusSyrian Woodpecker[O]
Strakapoud malýDendrocopos minorLesser Spotted Woodpecker[O]
Strakapoud prostředníDendrocopos mediusMiddle Spotted Woodpecker[O]
Strakapoud velkýDendrocopos majorGreat Spotted Woodpecker[O]
Strnad lučníMiliaria calandraCorn Bunting[O]
Strnad obecnýEmberiza citrinellaYellowhammer[O]
Strnad rákosníEmberiza schoeniclusCommon Reed Bunting[O]
Strnad zahradníEmberiza hortulanaOrtolan Bunting[O]
Střízlík obecnýTroglodytes troglodytesWinter Wren[O]
Sýc rousnýAegolius funereusTengmalm´s Owl[O]
Sýček obecnýAthene noctuaLittle Owl[O]
Sýkora babkaParus palustrisMarsh Tit[O]
Sýkora koňadraParus majorGreat Tit[O]
Sýkora lužníParus montanusWillow Tit[O]
Sýkora modřinkaParus caeruleusBlue Tit[O]
Sýkora parukářkaParus cristatusCrestet Tit[O]
Sýkora uhelníčekParus aterCoal Tit[O]
Sýkořice vousatáPanurus biarmicusBearded Reedling[O]
Šoupálek dlouhoprstýCerthia familiarisEurasian Treecreeper[O]
Šoupálek krátkoprstýCerthia brachydactylaShort-toed Treecreeper[O]
Špaček obecnýSturnus vulgarisCommon Starling[O]
Tetřev hlušecTetrao urogallusCapercaillie[O]
Tetřívek obecnýTetrao tetrixBlack Grouse[O]
Ťuhýk obecnýLanius collurioRed-backed Shrike[O]
Ťuhýk šedýLanius excubitorGreat Grey Shrike[O]
Turpan hnědýMelanitta fuscaVelvet Scoter[O]
Včelojed lesníPernis apivorusHoney Buzzard[O]
Vlaštovka obecnáHirundo rusticaBarn Swallow[O]
Vlha pestráMerops apiasterEuropean Bee-eater[O]
Vodouš bahenníTringa glareolaWood Sandpiper[O]
Vodouš kropenatýTringa ochropusGreen Sandpiper[O]
Vodouš rudonohýTringa totanusCommon Redshank[O]
Vodouš šedýTringa nebulariaCommon Greenshank[O]
Vodouš tmavýTringa erythropusSpotted Redshank[O]
Volavka bíláEgretta albaGreat Egret[O]
Volavka červenáArdea purpureaPurple Heron[O]
Volavka popelaváArdea cinereaGrey Heron[O]
Volavka stříbřitáEgretta garzettaLittle Egret[O]
Vrabec domácíPasser domesticusHouse Sparrow[O]
Vrabec polníPasser montanusEurasian Tree Sparrow[O]
Vrána černáCorvus coroneCarrion Crow[O]
Vrána šedáCorvus cornixHooded Crow[O]
Výr velkýBubo buboEurasian Eagle Owl[O]
Zrzohlávka rudozobáNetta rufinaRed-crested Pochard[O]
Zvonek zelenýCarduelis chlorisEuropean Greenfinch[O]
Zvonohlík zahradníSerinus serinusEuropean Serin[O]
Žluna šedáPicus canusGrey-headed Woodpecker[O]
Žluna zelenáPicus viridisEuropean Green Woodpecker[O]
Žluva hajníOriolus oriolus(Eurasian) Golden Oriole[O]

zdroj:FK ČSO

Ptačí oblasti čr

Se vstupem ČR do Evropské unie vznikla našemu státu povinnost vytvořit soustavu zvláště chráněných území neboli ptačích oblastí (Special Protection Areas = SPA), určených pro ochranu druhů, uvedených v příloze I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště.

Návrhy ptačích oblastí připravila na základě daných ornitologických kritérií Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ptačí oblasti mají svou rozlohou a počtem zajistit stabilitu populací druhů, pro které jsou vyhlašovány. Chráněna jsou takto hnízdiště, zimoviště nebo shromaždiště, přičemž se zvýšená pozornost věnuje hlavně mokřadům. V zásadě se upřednostňují přirozená nebo polopřirozená stanoviště, která jsou ornitologickým významem nebo typem stanoviště odlišitelná od okolí.

Bylo navrženo 41 lokalit, které již všechny byly nařízením vlády vyhlášeny ptačími oblastmi. Většina navržených ptačích oblastí (38) byla v navrženém rozsahu vyhlášena v průběhu let 2004 a 2005. Návrh na vyhlášení další PO Heřmanský stav-Odra-Poolší byl zamítnut a PO byla ve zmenšeném rozsahu vyhlášena až k 1.6.2008. Zbývající dvě oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář se, z důvodu konfliktu s rybničním hospodařením, dočkaly vyhlášení až v říjnu 2009.

Faktory, které negativně ovlivňují druhy ptáků v ptačích oblastech, jsou zejména nevhodné způsoby zemědělství, obhospodařování lesů, hospodaření na rybnících a trvalých travních porostech, či myslivecké aktivity, které nejsou v souladu s ochranou uvedených druhů a také neusměrněné rekreační aktivity.

Pro ochranu uvedených ptačích druhů jsou v ptačích oblastech přijímána opatření, která mají zabránit lovu, nelegálnímu odchytu, vybírání hnízd, ničení současných i potenciálních hnízdišť, zimovišť a shromaždišť i úrazům na vedeních vysokého napětí.

V každé ptačí oblasti probíhá pravidelně monitoring druhů, pro které byla ptačí oblast vyhlášena. Pro každý tento druh byly připraveny metodiky monitoringu, pomocí nichž se zjišťují trendy vývoje populací sledovaných druhů. Pro sledování uvedených druhů se používají takové standardizované metody, jimiž nedochází k rušení ani k jinému zásahu do přirozeného vývoje ptáků. Stejně jako pro druhy, byly i pro každou ptačí oblast připraveny plány monitoringu, shrnující poznatky o vývoji populací předmětů ochrany dané ptačí oblasti, o ochranných podmínkách, které je třeba na jejím území dodržovat a o negativních faktorech, které v oblasti mohou na ptačí populace působit.

Ptačí oblastiKrajpředměty ochrany ptačích oblastípočet předmětů ochrany
BeskydyMoravskoslezský, Zlínskýčáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, puštík bělavý, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý10
Bohdanečský rybníkPardubickýchřástal kropenatý1
BoleticeJihočeskýchřástal polní, kulíšek nejmenší, jeřábek lesní, datlík tříprstý, skřivan lesní,5
BroumovskoKrálovéhradeckýsokol stěhovavý, výr velký2
Bzenecká Doubrava – Strážnické PomoravíJihomoravský, Zlínskýčáp bílý, moták pochop, lelek lesní, strakapoud prostřední, strakapoud jižní, skřivan lesní6
Českobudějovické rybníkyJihočeskýkvakoš noční, rybák obecný, slavík modráček, husa velká, kopřivka obecná5
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřadyLibereckýjeřáb popelavý, moták pochop, lelek lesní, skřivan lesní, slavík modráček5
DehtářJihočeskýrybák obecný, husa velká2
Doupovské horyKarlovarský, Ústeckýčáp černý, včelojed lesní, výr velký, moták pochop, chřástal polní, lelek lesní, žluna šedá, datel černý, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, lejsek malý11
Heřmanský stav – Odra – PoolzíMoravskoslezskýbukáček malý, ledňáček říční, slavík modráček3
Hlubocké oboryJihočeskýstrakapoud prostřední, lejsek bělokrký2
Horní VsackoMoravskoslezský, Zlínskýčáp černý, jeřábek lesní, chřástal polní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý, ťuhýk obecný7
Hostýnské vrchyZlínskýstrakapou bělohřbetý, lejsek malý2
Hovoransko – ČejkovickoJihomoravskýstrakapoud jižní, pěnice vlašská, strnad zahradní3
Jaroslavické rybníkyJihomoravskýkvakoš noční1
JeseníkyMoravskoslezský, Olomouckýjeřábek lesní, chřástal polní2
Jizerské horyLibereckýtetřívek obecný, sýc rousný2
KomárovPardubickýmoták pilich, kalous pustovka2
Králický SněžníkOlomouckýchřástal polní1
KrkonošeLiberecký, Královéhradeckýtetřívek obecný, sýc rousný, čáp černý, chřástal polní, lejsek malý, datel černý, slavík modráček tundrový7
KřivoklátskoStředočeský, Plzeňskývčelojed lesní, výr velký, kulíšek nejmenší, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek malý, lejsek bělokrký8
Labské pískovceÚsteckýsokol stěhovavý, chřástal polní, výr velký, datel černý4
Lednické rybníkyJihomoravskýkvakoš noční, husa velká, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá4
LibaváMoravskoslezský, Olomouckýchřástal polní1
Litovelské PomoravíOlomouckýledňáček říční, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký3
Novodomské rašeliniště – KovářskáKarlovarský, Ústeckýtetřívek obecný, žluna šedá2
Novohradské horyJihočeskýjeřábek lesní, datlík tříprstý2
Orlické záhoříKrálovéhradeckýchřástal polní1
PálavaJihomoravskýčáp bílý, orel mořský, včelojed lesní, strakapoud jižní, strakapoud prostřední, pěnice vlašská, lejsek bělokrký, ťuhýk obecný8
PodyjíJihomoravskýstrakapoud jižní, pěnice vlašská2
PoodříMoravskoslezskýbukač velký, moták pochop, ledňáček říční, kopřivka obecná,4
Rožďalovické rybníkyKrálovéhradecký, Středočeskýmoták pochop, jeřáb popelavý2
ŘežabinecJihočeskýhusa velká a její tahové shromaždiště1
Soutok – TvrdonickoJihomoravskýčáp bílý, včelojed lesní, luňák hnědý, luňák červený, raroh velký, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký9
Střední nádrž vodního díla Nové MlýnyJihomoravskýorel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní, husa běločelá a ostatní zimující vodní ptáci6
ŠumavaJihočeský, Plzeňskýtetřívek obecný, tetřev hlušec, čáp černý, chřástal polní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, jeřábek lesní, datlík tříprstý9
TřeboňskoJihočeskývolavka bílá, kvakoš noční, čáp černý, orel mořský, včelojed lesní, moták pochop, rybák obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, lelek lesní, ledňáček říční, žluna šedá, datel černý, strakapoud prostřední, skřivan lesní, slavík modráček, husa velká, kopřivka obecná, lžičák pestrý19
Údolí Otavy a VltavyJihočeský, Středočeskývýr velký, kulíšek nejmenší2
Vodní nádrž NechraniceÚsteckýhusa polní, zimující vodní ptáci2
Východní Krušné horyÚsteckýtetřívek obecný1
Žehuňský rybník – Obora KněžičkyKrálovéhradeckýbukáček malý, chřástal kropenatý2

Ptačí oblasti – opatření

Souhrn doporučených opatření obsahuje základní identifikační a popisné údaje o ptačí oblasti, odborné a věcné zdůvodnění cílů a způsobů péče o předmět ochrany ptačí oblasti a rozpis jednotlivých opatření dle místa a času realizace. Součástí jsou i mapové přílohy.

 • SDO – Ptačí oblast Komárov (PDF, 1 MB)
  Ptačí oblast Komárov byla vymezena nařízením vlády č. 679/2004 Sb. ze dne 8. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou zimující populace motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Východní Krušné hory (PDF, 34 MB)
  Ptačí oblast Východní Krušné hory byla vymezena nařízením vlády č. 28/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop.
 • SDO – Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská (PDF, 36 MB)
  Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská byla vymezena nařízením vlády č. 24/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady (PDF, 1 MB )
  Ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady byla vymezena nařízením vlády č. 598/2004 Sb. ze dne 27. října 2004 . Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace jeřába popelavého (Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana lesního (Lullula arborea) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.
  Mapové přílohy (ZIP, 6 MB )
 • SDO – Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (PDF, 2 MB )
  Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko byla vyhlášena nařízením vlády č. 26/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2001. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), včelojeda lesního (Pernis apivorus), luňáka hnědého (Milvus migrans), luňáka červeného (Milvus milvus), raroha velkého (Falco cherrug), leďnáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Rožďalovické rybníky (PDF, 3 MB )
  Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606/2004 Sb. ze dne 27. října 2004. Předmětem ochrany jsou populace motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Jaroslavické rybníky (PDF, 913 kB )
  Ptačí oblast (PO) Jaroslavické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 603/2004 Sb. ze dne 27. října 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti je populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a jeho biotop.
 • SDO – Ptačí oblast Českobudějovické rybníky (PDF, 1 MB)
  Ptačí oblast Českobudějovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 405/2009 Sb. ze dne 26. října 2009. Předmětem ochrany jsou populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší (PDF, 2 MB)
  Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší byla vymezena nařízením vlády č. 165/2007 Sb. ze dne 4. června 2007. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (PDF, 1 MB)
  Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví byla vymezena nařízením vlády č. 21/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy.

Přezimující ptáci

U nás přezimující ptáci

sýkora koňadra – všeobecně známý pták u krmítek

sýkora modřinka – menší než koňadra s jasně modrou “čepičkou”

pěnkava obecná – v zahradách, sbírá potravu často na zemi

zvonek zelený

zvonek zelený – často v hejnech, zaletuje na krmítka

kos černý – všeobecně známý (samička tmavěhnědá)

koroptev polní – menší hejna u zásypů a na okraji obcí

bažant obecný – všeobecně známý

křivka obecná – občasný “invazní” výskyt (závisí na úrodě šišek)

krkavec velký – černý, velký jako káně, klínovitě zakončený ocas

sojka obecná – všeobecně známá, často u zásypů

ořešník kropenatý – menší než sojka, hlas má podobný

jestřáb lesní – velikosti káně, zalétá lovit i do lidských sídel

krahujec obecný – velikosti poštolky, zalétá lovit i do lidských sídel

ťuhýk šedý – na vrcholcích stromů, keřů, na drátech el. vedení

zvonek zelený – často v hejnech, remízky, stromořadí

strnad obecný – často v hejnech i v blízkosti obcí

skorec vodní – velký jako kos, bílá náprsenka

střízlík obecný – drobný, krátký ocas, stále nízko nad zemí v pobřežních porostech

čížek lesní – hejna drobných ptáků na olších

sýkora parukářka – výrazná chocholka

králíček obecný – drobný ptáček, ve větvích jehličnatých stromů

střízlík obecný – drobný, krátký ocas, stále nízko nad zemí, hromady větví, vývraty

čížek lesní – hejna drobných ptáků na olších

stehlík obecný – hejna na bodlácích, úhorech, podél ces

vrabec domácí – všeobecně známý

vrabec polní – u zásypů, v zahradách, v menších hejnech

hýl obecný – “baculatý” pták s černou hlavou, stromořadí (jeřáby)

drozd kvíčala – stromořadí (jeřáby), často velká hejna přilétající k nám ze severu

vrána obecná – všeobecně známá

havran polní – často velká hejna přilétající k nám ze severu

vrabec polní – na rozdíl od vrabce domácího má hnědou hlavu a tmavou skvrnu pod okem

hýl obecný – “baculatý” pták s černou hlavou, často u krmítek

strakapoud velký – zalétá i ke krmítkům, v lese “kovárny” (místa, kde vybírá semena ze šišek

datel černý – velikosti vrány (daleko slyšitelné “klié, klié”)

brhlík lesní – zalétá i ke krmítkům, krátký ocas, pohyb po kmeni i havou dolů

šoupálek dlouhoprstý – drobný ptáček, šplhá po kmeni vždy směrem vzhůru

sýkora uhelníček – nejčastěji ve vetvích jehličnatých stromů

ledňáček říční – nízký let nad vodou, jasně modrá barva

hrdlička zahradní – světlá, hnědošedá, černý proužek na krku

poštolka obecná – na vrcholcích stromů, na sloupech el. vedení

káně lesní – v zimě k nám zalétají káňata ze severut

straka obecná – černobílá, velikosti holuba, dlouhý ocas

strakapoud malý – o málo větší než vrabec, v zahradách, šplhá po větvích i po stvolech silnějších bylin

kavka obecná – ve městech, živí se odpadky