Nejlepší letci

sokol stěhovavý

Ptáci jsou životu ve vzduchu dokonale přizpůsobeni. Celé jejich tělo a organismus jsou přizpůsobené způsobu jejich života. Především stavba jejich křídel předurčuje, jakým způsobem se mohou ve vzduchu pohybovat.

Například straka obecná (Pica pica) se Read more

Tajemství tažných ptáků

www.nasiptaci.info

V jednom se však vědci shodují, a to v odpovědi na otázku proč většina ptáků míří ze severských končin na jih. V nepříznivé severské zimě si ptáci mohou totiž vybrat jen jednu ze tří možností: přizpůsobit se podmínkám, Read more

Co ovlivňuje početnost skřivana polního

skřivan polní

V odborném časopise Agriculture, Ecosystems & Environment právě vychází studie zabývající se příčinami rozdílů v početnosti skřivanů v různých zemědělských plodinách ve třech středoevropských regionech.

Je obecně známo, že mezi hlavní faktory negativně ovlivňující druhové bohatství a Read more

Nepůvodní ptáci

hrdlička východní

0 komentáře

*Enter your name

*2 characters minimum.

Do not change these fields following

  0 komentáře

  *Enter your name

  *2 characters minimum.

  Do not change these fields following

   Jak přikrmovat ptáky

   Jak správně přikrmovat ptáky

   Je to už několik století, co nás lidi napadlo, že bychom mohli ptáky v těžkých časech podpořit. Velký rozmach přikrmování se datuje od 19. sto- letí a např. ve Velké Británii dnes přikrmuje 75 % Read more

   Záchranné stanice

   • Vykonávají svoji činnost na určitém území – minimálně na území 1 obce s rozšířenou působností. Území působnosti jednotlivých členských stanic se vrámci NSZS vzájemně nepřekrývají, navazují na sebe a území všech stanic dohromady obsáhne celou Českou republiku. Na svěřeném Read more

   Kuriozity

   nejmenší český i evropský pták (a pěvec): králíček obecný

   www.nasiptaci.info

   nejmenší pěvec světa: tyránek krátkoocasýnejmenší pták světa: kalypta nejmenší (kolibřík žijící na Kubě)nejmenší bahňák: jespák drobnýnejnovější vyhynulý druh: potápka skořicovohrdlánejvětší žijící pták na světě: pštros dvouprstý (přes 100 kg, Read more

   Zákony na ochr.ptáků

   Základní 114/1992 Sb., poslední úplné znění 18/2010 Sb.Důležité je zejména to, že jsou chráněny všechny druhy volně žijících ptáků.

   Ochrana volně žijících ptáků

   (1) V zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství Read more

   Seznam zvláště chráněných druhů

   Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v Česku

   Orel mořský náleží společně s dalšími 34 taxony mezi kriticky ohrožené ptačí druhy v ČR

   Ledňáček říční – představitel silně ohrožených druhů

   Krkavec velký – představitel ohrožených druhů

   Mezi zvláště chráněné druhy Read more

   Ptačí řády – příklady

   pěnkava obecná

   Řád: Potáplice (Gaviiformes)

   • přizpůsobeni k plavání a potápění – plovací blána mezi II. až IV. prstem, husté opeření
   • nohy posunuty extrémně dozadu → na zemi se pohybují neobratně, přistávají na prsa (ne na nohy)
   • mláďata polokrmivá

   Řád: Read more