Novější druhy v Evropě

Jak postupuje vědecké poznání, objevují se v Evropě i u nás  nové druhy i rody  ptáků. Nejde ale  o zcela  nové, dosud neznámé ptáky, jen  o nová jména i těch nejběžnějších druhů, jako  je sýkora modřinka. Nové  poznatky o Read more

Pěnice – určování

Na území České republiky v současnosti pravidelně hnízdí pět druhů pěnic rodu Sylvia.  Pokud jedno z vašich  předsevzetí pro  tento rok  bylo,  že  se  naše pěnice naučíte dobře znát, máme pro  vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Špatná Read more

Proč klesá počet ptáků zemědělské krajiny?

Jak  dokládají  výsledky monitoringu  běžných ptačích  druhů,  nejvíce ubývají ptáci  obývající zemědělskou krajinu. Představme si nejvýznamnější faktory, které ovlivňují jejich početnost.

Ztráta heterogenity krajiny

Největší pohromou  pro naši krajinu byla kolek- tivizace  zemědělství  v  50.  a  60.  letech  20. Read more

Datel černý 

Vzhled aneb podle zobáku poznáš ptáka

Datel černý na první pohled nezapře svůj původ a jeho hlavní tělesné znaky a vlastnosti jsou unikátními  výdobytky celé skupiny datlovitých ptáků (kromě krutihlavů, kteří sem také patří, ale některé znaky postrádají). Jedná Read more

Nevíte o chocholouších?

V posledních padesáti letech jsme svědky úbytku chocholoušů obecných z celého území České republiky. Aktuální odhady  početnosti hovoří o posledních několika stovkách hnízdí- cích párů. Poněkud lepší situace zůstává pouze v nížinách Jihomoravského kraje v návaznosti na dosud Read more

Proč jsou káně různě barevné?

Káně potkáváme úplně tmavé, úplně světlé nebo  nejčastěji něco mezi tím. Patří  totiž k asi 3,5 % ptačích druhů, u nichž se vysky- tuje barevný polymorfismus, tedy dvě nebo víc barevných variant nazývaných morfy. U dravců je takovýto polymorfismus Read more

Ptačí vajíčka

1. Králíček obecný – Regulus regulus;2. Červenka obecná – Erithacus rubecula;3. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;4. Králíček ohnivý – Regulus ignicapillus;5. Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes;6. Budníček menší – Phylloscopus collybita;7. Budníček větší – Phylloscopus trochilus;8. Budníček lesní – Read more

Nezapomínejme na drobné ptactvo

Myslivci by při výkonu práva myslivosti v honitbách kromě zvěře neměli zapomínat ani na ostatní obyvatele honiteb. Velkou skupinou jsou ptáci, kteří sice z valné části na zimu odlétají, ale přesto u nás zůstává poměrně velká skupina druhů, doplněná Read more

Naši krkavcovití

Krkavcovití (Corvidae) jsou našimi největšími pěvci. Zástupci této čeledi jsou velmi proměnliví, a to jak s ohledem na velikost, tak ve zbarvení. Najdeme mezi nimi velkého černého krkavce, menšího havrana, dvoubarevnou straku, nádherně pestrou sojku nebo ořešníka. Krkavcovití jsou Read more

Dravci a les

Možnosti dravců v biologické ochraně lesa

O významu dravců a sov v biologické ochraně lesa proti hlodavcům obsáhle pojednává již legendární Pfefferova Ochrana lesů z roku 1961. Přesto dlouho převládala spíše snaha o redukci početnosti dravců z důvodů konfliktů Read more