Horské ptačí skvosty

Realita dnešní moderní doby poznamenává tvář našich hor už v každém ročním období svou masovou turistikou; nejen pěší, lyžařskou, ale i dokonce cyklistickou. Zpěv ptáků často zaniká v hukotu motorů, skřípotu lanovek či vleků, ba halekáním zvyšujícího se počtu Read more

Zimní oáza ptactva

Nerozluční druzi strnadů v zásypech bývají vrabci polní s kaštanově hnědými čepičkami; venkované jim říkají úpolníci. Sadaři o nich ví, že jsou užitečnější než jejich bratři, vrabci domácí. Pokud mohu, živí se úpolníci od jara do zámrazu Read more

Potápčí tok

Mluví-li se o ptačím svatebním obřadu – toku, nejspíš hodně lidí pomyslí na tetřevy a tetřívky. Jejich ritus patrně přešel do povědomí člověka díky rozechvívajícím povídkám, které okolo dřívějších lovů na tuto zvěř vyprávějí myslivci. Mezi lidmi je málo Read more

Sokolnictví

Sokolnictví – jeho historie a vliv na současnost

České sokolnictví letos v lednu vstoupilo do významného roku své historie: Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty oslaví 40. výročí založení. Vzhledem k tomu, že sokolnictví je jeden z nejstarších způsobů lovu Read more

Ptáci lednických rybníků

www.nasiptaci.info

0 komentáře

*Enter your name

*2 characters minimum.

Do not change these fields following

  0 komentáře

  *Enter your name

  *2 characters minimum.

  Do not change these fields following

   Ptáci našich lesů

   Podle údajů Faunistické komise ČSO byl v České republice potvrzen výskyt 406 druhů ptáků. Téměř polovina z nich u nás hnízdí. Z hlediska jejich nároků na prostředí, tedy preferovaného stanoviště, lze tyto druhy rozdělit do čtyř základních skupin: lesní Read more

   BirdLife varuje!

   BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

   BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

   V druhé polovině ledna letošního roku proběhla v Berlíně konference Zelený týden, na které publikovala mezinárodní organizace BirdLife International, Read more

   Věrní naší zimní přírodě

   Určitá část veřejnosti nezasvěcené do přírody žije v klamném domnění, že když na krajinu ulehne ledové roucho sněhu, všechny pochody organizmů v ní ustrnou a není vidět žádný život kromě lovné zvěře, které pomáhají k přežití nečasu myslivci přikrmováním. Read more

   Drop velký na Znojemsku

   Příroda na jižní Moravě je značně pestrá, a tak se v ní setkáváme s poměrně velkým množstvím rostlinných a živočišných druhů. Ke skutečným skvostům na Znojemsku patřil drop velký.

   Žil na jihu Moravy již v dávné minulosti Read more

   Jak se daří tetřívkům?

   Odpověď na vcelku jednoduchou otázku je, bohužel, také jednoduchá … a neveselá. Není to žádná sláva, přesněji řečeno – začíná to být docela drama. I u nás totiž tetřívci kopírují negativní trend, zaznamenaný zejména v západoevropských a středoevropských zemích.

   Read more