Ptáci

Nejlepší letci

Nejlepší letci

Ptáci jsou životu ve vzduchu dokonale přizpůsobeni. Celé jejich tělo a organismus jsou přizpůsobené způsobu...
Tajemství tažných ptáků

Tajemství tažných ptáků

V jednom se však vědci shodují, a to v odpovědi na otázku proč většina ptáků...
<strong>Co ovlivňuje početnost skřivana polního</strong>

Co ovlivňuje početnost skřivana polního

V odborném časopise Agriculture, Ecosystems & Environment právě vychází studie zabývající se příčinami rozdílů v...
Nepůvodní ptáci

Nepůvodní ptáci

0 komentáře*Enter your name*Email not valid.*2 characters minimum.Do not change these fields following...
Jak přikrmovat ptáky

Jak přikrmovat ptáky

Jak správně přikrmovat ptáky Je to už několik století, co nás lidi napadlo, že bychom...
Záchranné stanice

Záchranné stanice

0 komentáře*Enter your name*Email not valid.*2 characters minimum.Do not change these fields following...
Kuriozity

Kuriozity

nejmenší český i evropský pták (a pěvec): králíček obecný nejmenší pěvec světa: tyránek krátkoocasýnejmenší pták...
Zákony na ochr.ptáků

Zákony na ochr.ptáků

Základní 114/1992 Sb., poslední úplné znění 18/2010 Sb.Důležité je zejména to, že jsou chráněny všechny...
Seznam zvláště chráněných druhů

Seznam zvláště chráněných druhů

Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v Česku Orel mořský náleží společně s dalšími 34 taxony...
Ptačí řády – příklady

Ptačí řády – příklady

Řád: Potáplice (Gaviiformes) Řád: Potápky (Podicipediformes) Řád: Veslonozí (Pelecaniformes) Řád: Brodiví (Ciconiiformes) Kolpík růžový Řád:...
Seznam všech ptáků ČR

Seznam všech ptáků ČR

  Česky Latinsky Anglicky Fotka Bažant královský Syrmaticus reevesii Reeve´s Pheasant Bažant obecný Phasianus...
Ptačí oblasti čr

Ptačí oblasti čr

Se vstupem ČR do Evropské unie vznikla našemu státu povinnost vytvořit soustavu zvláště chráněných území...
Přezimující ptáci

Přezimující ptáci

U nás přezimující ptáci sýkora koňadra – všeobecně známý pták u krmítek sýkora modřinka –...
Stěhovaví ptáci

Stěhovaví ptáci

Přílety a odlety stěhovavých ptáků Jméno ptáka Přílet/ měsíc Odlet/ měcíc Bělořit šedý IV IX...
Ptáci – popis

Ptáci – popis

Externí anatomie typického ptáka: 1 Zobák, 2 Hlava, 3 Oční kroužek, 4 Duhovka, 5 Hřbet...
Ptačí řády

Ptačí řády

Dravci  jsou ptáci podobného vzhledu, ale rozdílné velikosti. Nejmenší druhy dosahují délky těla okolo 15...
Ochrana ptáků

Ochrana ptáků

Druhy uvedené v příloze I, které musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochranyjejich stanovišť...
Ptáci obecně

Ptáci obecně

ObecněPtáci jsou dvojnozí teplokrevní vejce snášející obratlovci, vyznačující se především opeřením, křídly vyvinutými z předních...